تبلیغات
هیهات منا الذله
 

به نام خدا

هیهات منا الذله

¯

جمعه 31 تیر 1384

معجزه ای از امام علی (ع)

شخصی به سفر رفته بود بعد از آن كه آمد به شش ماه زنش را وضع حمل واقع شد  وآن امر بر او مشكل آمده بود زنش را به نزد عمر آورد عمر حكم كرد ك او را رجم كنند وبیش از آنكه او راسنگسار ككند حضرت امیر واقف شد منع فرمود كه حق تعالی در قرآن مجید  فرموده : دوسال مدت شیر خوردنست وشش ماه مدت لا اقل حمل است واین فرزند از این شخص است واین زن بیگناه است آن مرد وآن زن حضرت امیر را دعا كرده وشكر حق تعالی به جا آوردند

حدیقه الشیعه

نوشته شده در جمعه 31 تیر 1384 و ساعت 05:07 ق.ظ توسط : سارا مریم مهدوی