تبلیغات
هیهات منا الذله - اخلاق حسنه
 

به نام خدا

هیهات منا الذله

¯ اخلاق حسنه

دوشنبه 13 تیر 1384

بسم الله

سلام

امام ششم حضرت صادق -علیه السلام- فرمود:
خدای تبارك وتعالی رسول خود را به اخلاق نیك وبزرگ اختصاص داد شما خود را بیازمائید اگر آن اخلاق در شما باشد خدای عزوجل را شكر كنید وآن ها را تقویت نمایید بعد آنها را شمرد
1-یقین
2-قناعت
3- صبر
4-شكر
5- رضا
6-حسن خلق
7- سخاوت
8- غیرت
9- شجاعت
10-مردانگی
در پست بعدی به توضیح مختصر هر كدام از این خصلت ها خواهم پرداخت.

والسلام

نوشته شده در دوشنبه 13 تیر 1384 و ساعت 09:07 ق.ظ توسط : سارا مریم مهدوی