تبلیغات
هیهات منا الذله - تطهیر و تزکیه
 

به نام خدا

هیهات منا الذله

¯ تطهیر و تزکیه

دوشنبه 23 خرداد 1384

به نام آفریننده ی دین ومذهب

با سلام،

در تعجبم از این گستره ... از این گستردگی تفکرات ... از این همه علایق ... سلایق ... و عقاید ... و بیش از همه در تعجبم از این همه شریعت ودین که بشر را به این سو آن سو می کشد ... آیا تا کنون فکر کرده اید که چرا مسلمانید یا هر دین دیگری ... آیا تا کنون تعصبات را کنار گذاشته اید ... آیا مصداق این سخن شده اید که " یستمعون القول و یتبعون احسنه" . آیا به سخن دیگران گوش فرا داده اید. آیا تا کنون در دنیای مسیحان غرق شده اید در فداء ، در غسل تعمید ، در پدر ،پسر و روح القدس ... آیا به تثلیث جدای از تعصب نگریسته اید ... آیا تاکنون به عمق این تراژدی یعنی تصلیب مسیح فکر کرده اید آیا دیده اید کسانی را در شوق مسیح زندگی می کنند ... آیا تا کنون از خود پرسیده اید که اینان چه می کنند وچرا؟ ... چگونه است که قران می گوید (مفهومی) که هرگاه آیات را بر ایشان می خوانی چشمانشان از دریافت حقیقت می درخشد و  می گویند ایمان آوردیم ... مسیح چه کرد و که بود ... آیا تاکنون فکر کرده ای ... آیا تا کنون انجیل را خوانده ای ... از متی ، مرقس و لوقا و یوحنا ... تا پولس ... و تا مکاشفات یوحنا ...

آیا تا کنون در یهودیان غرق شده ای ... در تورات ... آز سفر پیدایش ... تا کتاب ملاخی نبی ... آیا مزامیر داوود را خوانده ای ... آیاکتاب اشعیا و ارمیا را خوانده ای ... آیا دیداخه ها ، تلمودها و ..را خوانده ای ...

آیا فرا تر از حدود بوده ای ... آیا به اناجیل اربعه کفایت کرده ای؟ ... آیا انجیل برنابا ، انجیل جان ، انجیل توماس ، انجیل تولد مریم ، انجیل حقیقت و ... را خوانده ای ... آیا کتب به دست آمده از نمع حمادی  کنار رود اردن را خوانده ای ... از جامعه تا تفسیر حبقوق ... آیا به همدان و تویسرکان رفته ای تا ببینی که حبقوق نبی کجا خفته است ... آیا با او راز نیاز کرده ای ... آیا شب را آنجا صبح کرده ای ...

آیا دیده ای که بودا چه کرده است ... آیا تری پیتاکا را خوانده ای ... آیا در تبت بوده ای ... آیا دیر ها و مرتاضان و راهبان را دیده ای که می چرخند و طلب می کنند ... به ظاهر پول را ... ولی به باطن تزکیه را ... آیا تا حال به نیروانا نگریسته ای ... آیا به برهما فکر کرده ای... آیا دراهما ( خدمت به خلق)را انجام داده ای ...آیا به زندگی بودا نگریسته ای ... آیا به وحدت و نیست شدن و غرق عدم بودن فکر کرده ای ...

آیا هندو ها را دیده ای ... آیا مهابهاراتا  را خوانده ای ... آیا ودا ها  را خوانده ای ... آیا اوپانیشاد را خوانده ای ...آیا با گاندی زیسته ای ... آیا تاریخ هند را دیده ای ... آیا آشوکا را دیده ای که پس از جنگ با نماینده ی اسکندر در شمال غرب هند یعنی تاکسیلا  و دیدن خون بسیار از کرده ی خود پشیمان شد و دراهما را پیشه ی خود ساخت ... آیا سوختی با آن راهبی که خودرا سوزاند ... آیا در گنگ خود را مطهر ساختی ... آیا غسل از پلیدی ها نکردی ... آیا با خاکستر ها در گنگ همراه نبودی...

آیا دیدی زردشت را که از مادری باکره در سن ۱۵ سالگی متولد شد ... آیا دیدی او را که در آذربایجان قلم هستی را بر عدم نیستی کشید ... آیا اوستا را خوانده ای .. آیا به وندیداد عمل کرده ای ... آیا شلاق گناهان را خورده ای ... آیا به یشت ها و گات ها گوش فرا داده ای ... آیا دین خود را با خورده اوستا تنظیم کرده ای ... آیا هوشیذر ماه و سوشیانس را در دریاچه ی رهایی دیده ای که پر در عالم ملکوت می زنند ... آیا سوشیانس را با فریاد العجل نخوانده ای ... آیا با هریمنان جنگیده ای ... آیا در برابر اهورامزداخاشع بوده ای... آیا ایزدان رادریافته ای ... آیا از بهدینان بوده ای ... آیا تا کنون سر در آتش نهاده ای تا نوای عشق را از درون آتشکدهها بشنوی .... آیا با آتش بودی هنگانی که طعم سردی را کشید ...آیا با اهریمن بودی هنگامی که از همان سوراخی که آمده بود خارج شد ... 

آیا به اطراف خود نگریسته ای ... لائوتسه ... کنفوسیوس ... ارسطو ... سقراط ... افلاطون ... آیا قوانین را خوانده ای ... آیا آثارش را خوانده ای ... آیا نقل گفتار های او را از استادش سقراط شنیده ای ... مبارزات و مناظراتش را ... آیا با سقراط آن نوش دارو را که می نابی بود نوشیدی ... آیا شنیدی که به او می گفتند تو جوانان ما را فاسد می کنی ... فلوطین ... آیا تسعانیات او را خوانده ای ... اوست مبدع مکتبی که عشق را راه شناخت می دانست ... او راه استادش افلاطون را پیش گرفته بود... افلاطونی که می گفت شهود سر منشا معقولا ت است ... وچنین بود که نو افلاطونی شکل گرفت ... فلوطینی که به ایران وهند سفر کرد و با مغان و بزرگان حرف زد ... آیا با او این سفر را طی کرده ای ... سنت آگوستین ... آیا اعترافاتش را خوانده ای ... سنت فرانسیس ... آیا با او زیستی ... آیا با او مردی ... آیا با پاپ بودی هنگامی که از فرانک ها در مقبل مسلمانا کمک خواست ... آیا با پاپ بودی هنگامی که در گذشت و سران بر سر جنازه ی او جمع شدند ... آیا با او به سرای دیگر رفتی ...

آیا دیده آنچه را مردم در قاره ی سیاه پیروی می کنند ... آیا ایین ایفا را دید های ... آیا با سحر و پیش گویی راه خود را یافته ای ... آیا می دانی که یکی از اصول ایفا یگانگی خداست ... آیا توحید آورده ای ...

آیا در برزخ بادانته بودی ... آیا او را  در بهشت و جهنم همراهی کرده ای ... آیا به این کمدی الهی خندیدی ... آیا تاکنون با جنیان  بوده ای ... آیا تا کنون جنگیری کشیشان را دیده ای ... آیا متن نوشتی پاپ را خوانده ای ... آیا بودی با مسیح هنگامی که آن جوان تسخیر شده را  آزاد کردی ... آیا از او خارج شدی ... آیا به فرمان پدر  پسر و  روح القدس گوش فرا داده ای ... آیا در برزیل و آمریکای لاتین در محضر جادوگران درس سحر گرفته ای ... آیا در محافل شبانه ی آنان سر کرده ای ... آیا به جهان نگریسته ای ؟

پس اکنون نو بت توست. بنگر و با اینان باش شاید که بتوانی بگویی من گوشه ای از رسالت محمد - صلی الله علیه و آله - و وصایت علی بن ابی طالب و آلش - علیهم اسلام - را درک کرده ام ... باشد که چنین مسلمان در دامن رسول خدا آب عدم را بر نوشته ی هستی خود بکشی ...

به امید زیستن و نگریستن شما

با امید به بودن با آخرین اوصیا

نوشته شده در دوشنبه 23 خرداد 1384 و ساعت 09:06 ق.ظ توسط : فارقلیط مهدوی