تبلیغات
هیهات منا الذله - بشارت قرآن وكتب مقدس آسمانی به دولت الهی آخرالزمان
 

به نام خدا

هیهات منا الذله

¯ بشارت قرآن وكتب مقدس آسمانی به دولت الهی آخرالزمان

شنبه 27 فروردین 1384

<:P:>بسم االله الرحمن الرحیم

<:P:> 

<:P:>1- قرآن و دولت آخر الزمان:
قرآن و روایات متواتره اسلام و كتب مقدسه آسمانی عموماً و نوشته های گروهی از مدعیان نبوت احیاناً ، به الحان گوناگون وتعبیرات مختلف، بشریت را به یك آینده درخشان و عصر مشعشعی نوید و بشارت داده اند، كه جهان در آن عصر ، روضه رضوان شود، نمونه ای از حیات در بهشت برین در همین جهان تشكیل گردد كه گویی جهان، آفرینش نوینی به خود گرفته است.
در آن عصر ، زمام اجتماع كبیر جهانی از دست بیدادگران بیرون رود و حكومت و داوری بدست با كفایت برگزیدگان خدا و پرهیزگاران افتد. و ریاست و دولت حقّه الهیه و زمامداری جهان بشریت، به امر لازم الاجراء الهی در آن زمان، مخصوص موعود كل ملل و مرغوب عموم طوائف ، حضرت مهدی قائم آل محمد(صل الله علیه و اله) ، حجت بن الحسن العسكری خواهد بود.

بسم االله الرحمن الرحیم

1- قرآن و دولت آخر الزمان:
قرآن و روایات متواتره اسلام و كتب مقدسه آسمانی عموماً و نوشته های گروهی از مدعیان نبوت احیاناً ، به الحان گوناگون وتعبیرات مختلف، بشریت را به یك آینده درخشان و عصر مشعشعی نوید و بشارت داده اند، كه جهان در آن عصر ، روضه رضوان شود، نمونه ای از حیات در بهشت برین در همین جهان تشكیل گردد كه گویی جهان، آفرینش نوینی به خود گرفته است.
در آن عصر ، زمام اجتماع كبیر جهانی از دست بیدادگران بیرون رود و حكومت و داوری بدست با كفایت برگزیدگان خدا و پرهیزگاران افتد. و ریاست و دولت حقّه الهیه و زمامداری جهان بشریت، به امر لازم الاجراء الهی در آن زمان، مخصوص موعود كل ملل و مرغوب عموم طوائف ، حضرت مهدی قائم آل محمد(صل الله علیه و اله) ، حجت بن الحسن العسكری خواهد بود.قرآن كریم كه مهمترین منبع اسلامی است، در این زمینه یك بحث كلی و اصولی دارد ، بدون اینكه وارد جزئیات بشود؛ یعنی خبر از تحقق یك حكومت عدل جهانی در سایه ایمان می دهد.

چند نمونه از آیاتی كه این بحث را مطرح ساخته ذیلاً از نظر می گذرانیم:

1- وعدالله الذین آمنوا منكم وعملوالصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم و لیمكن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلهنم من بعد خوفهم أمناً یعبدوننی لا یشركون بی شیئاً و من كفر بعد ذلک فأولئك هم الفاسقون1

(خداوند متعال آن دسته از شما مردم را كه ایمان آورده وكارهای شایسته انجام دادند وعده داده كه قطعاً ایشان را حكمران روی زمینی خواهد كرد همانگونه كه به پیشنیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دینی را كبر برای آنان پسندیده پابرجا خواهد ساخت و خوف ایشان را تبدیل به ایمنی خواهد كرد .....)

مواردی كه در این آیه از جانب خدا به انسانهای صالح كه اعمال شایسته انجام داده شده این امور سه گانه است:
1- استخلاف فی الارض 2- تمكین دین 3- تبدیل خوف به امنیت.

نبی اكرم(صل الله علیه و اله) فرمود: «خواهد آمد روزی كه عهد ذلت و خواری ظالمان و منافقان و ملحدان است و روز عزت و رفعت و عبادت و بندگی مؤمنان و آن روز، روز ظهور مهدی است كه ازتمام مراتب دین چیزی نباشدكه نداند و یا داند ونفرماید2.» از حضرت امام محمدباقر(علیه السلام) در تفسیر این آیه آمده است كه فرمود: این آیه اشاره به قیام قائم(علیه السلام) است3.

2- «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی اللدین كله .....»4

«او كسی است كه پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمامی ادیان پیروزش گرداند .....»

امیرمؤمنان علی(علیه السلام) هنگامی كه آیة «هوالذی ارسل رسوله بالهدی .....» را تلاوت فرمود، از یاران خودپرسید : آیا این پیروزی ظاهر شده است؟ عرض كردند: آری! فرمود: «نه، سوگند به كسی كه جانم به دست اوست این پیروزی آشكار نمی شود مگر زمانی كه هیچ آبادی روی زمین باقی نماند مگر اینكه صبح و شام بانگ «لااله الاالله» از آن بگوش رسد.5»

حضرت امام باقر(علیه السلام) می فرماید: «این پیروزی به هنگام قیام مهدی از آل محمد(صل الله علیه و اله) خواهد آمد، آنچنان كه هیچ كس در جهان باقی نمی ماند مگر اینكه اقرار به محمد(صل الله علیه و اله) خواهد كرد.6»

3- «وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یكون الدین كله لله ....»7

«و با آنان بجنگید تا فتنه ای بر جای نماند و دین یكسره از آن خدا گردد .....»

محمد بن مسلم می گوید به امام باقر(علیه السلام) عرض كردم تأویل این سخن پرودگار متعال كه در سوره انفال می فرماید «و قاتلوهم حتی .....» چیست؟ حضرت فرمودند: «هنوز تأویل این آیه نیامده است پس زمانی كه تأویل آن فرا رسد با كافران پیكار شود ومشركان كشته شوند تا به توحید و خدای یگانه ایمان آورند و مشركی باقی نماند واین به هنگام ظهور قائم اهل بیت(علیه السلام) است.8»

4- «قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین»9.

در كتاب «غیبت» نعمانی از امام باقر(علیه السلام) روایت شده كه فرمود: «دولتنا آخرالدول ؛ دولت ما آخرین دولتهاست و اهل بیتی كه برای ایشان دولتی باشد باقی نمی مانند مگر آنكه پیش از ما سلطنت می كردیم می دیدند هر آینه سلوك می نمودیم مثل سوك این جماعت و این است قول خدای عز و جل «و العاقبه للمتقین»10..... پیامبر اسلام فرمود: «القائم المهدی هو وارث الارض و ما فیها.»11

5- «اعلموا ان الله یحیی الارض بعدموتها .....»12

امام باقر(علیه السلام) فرمود: «خداوند زمین را بوسیله قائم(عجل الله تعالی فرجه) زنده كند پس او در زمین، عدل و دادگری كند وزمین را پس از مرگش از ظلم بوسیله عدل زندگی و حیات بخشد.» 13

6- «.... و له اسلم من فی السموات و الارض طوعاً و كرهاً و الیه یرجعون.»14

رسول اكرم(صل الله علیه و اله) می فرماید: «روزی كه مهدی موعود امام قائم قیام كند به عدالت حكومت كند و در دوران حكومت او در روی زمین از جور و ستم اثری یافت نشود ..... و پیرو هیچ دینی در روی زمین باقی نمی ماند مگر اینكه اسلام می آورد ..... آیا نشینده اید كه خداوند سبحان می فرماید:

«و له اسلم من فی السموات و الارض ......»15

7- «و لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذكر ان الارض یرثها عبادی الصالحون.»16

(و ما بعد از ذكر تورات در كتاب زبور - داود - نوشتیم كه بندگان صالحمان وارثان زمین خواهد بود.)

در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه فوق از امام باقر(علیه السلام) نقل است: «هم اصحاب المهدی فی آخرالزمان17 این آیه و نظایر آن تصریح می كنند كه بشارت دولت حقه امام زمان0عج) در كتب گذشته نیز ذكر شده است.

8- «ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و نمكن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان وجنودهما منهم ما كانوا یحذرون.»18

(ما اراده كرده ایم كه : بر ضعفای زمین منت نهاده پیشوا و وارث زمینشان گردانیم و در زمین قدرتشان دهیم .....)

روایاتی چند در این باره در تفاسیر مجمع البیان و المیزان تصریح به این دارد كه «الذین استضعفوا فی الارض» اهل بیت مكرم رسول خدا(صل الله علیه و اله) و ائمه هدی(علیه السلام) می باشند19 و آخرین ایشان حضرت حجه بن الحسن(علیه السلام) است كه در اولین لحظات پس از ولادتشان این دو آیه شریفه را تلاوت فرمودند:20

9- أمن یجیب المضطرّ اذا دعاه و یكشف السوء و یجعلكم خلفاء‌الارض أاله مع الله قلیلاً ما تذكرون.»21

حضرت صادق0ع) فرمود: این آیه نازل شده درحق قائم اوست و الله مضطر هر گاه دو ركعت نماز بخواند درمقام ابراهیم(علیه السلام) و خدای را بخواند پس اجابت می كند او را و برطرف می كند سوء را و او را خلیفه زمین می گرداند.22

10- « بقیه الله خیر لكم ان كنتم مؤمنین»23

از این آیات و آیات بسیار دیگر24 كه با استشهاد از روایات، در شأن حضرت صاحب الامر(عجل الله تعالی فرجه) نازل شده است دنیا روزی را در پیش دارد كه حكومت جهان بدست صالحان خواهد افتاد و شر و فساد به كلی از عالم انسانی رخت خواهد بست. چنانكه رسول اكرم(صل الله علیه و اله) در بشارت به اصحابشان می فرمایند:

«ابشركم بالمهدی یملأ الارض قسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً.»25

بدین ترتیب و با توجه به اینكه زمان ظهور نیز معلوم نیست و هر آن ممكن است اتفاق بیفتد، بنابراین امتهای مختلف بجای مأیوس شدن و دست روی دست گذاشتن باید با جدیت هر چه بیشتر در اصلاح امر خویش وتربیت دیگر افراد صالح جهت فراهم آوردن نیروهای لازم برای تسخیر عالم وپاكسازی دنیا از لوث وجود فاسدان و مفسدان، كوشا، جدی و مصمم باشند و هیچ گونه توجیه ودلیلی برای مأیوس شدن ندارند.2- بشارت كتب آسمانی دیگر و دولت الهی آخرالزمان


1- در تورات وكتب دینی بنی اسرائیل (مزامیر داود و ....)

2- در اناجیل (متی ، لوقا، مرقس ، یوحنا و .....)

3- در كتب زرتشت (زند ، جاماسب نامه و .....)

4- در كتب هندوها (وشن جوك ، ددانگ و .....)

5- در كتب قدیم چین و مصر و .....

6- در غرب و كتب غربی (كتاب نهضت منجی گری آمریكایی و .....)در تورات و كتب انبیاء پیرو تورات
1- در كتاب «مزامیر داود» مزمور 27 چنین می خوانیم:

2- «.... زیرا كه شریران منقطع خواهند شد. و اما متوكلان به خداوند وراث زمین خواهند شد . هان، بعد از اندك مدتی شریر نخواهد بود، در مكانش تأمل خواهی كرد و نخواهد بود. اما حكیمان (صالحان) وارث زمین خواهند شد.»

و نیز در همان مزمور 27 جمله 22 می خوانیم:

«.... متبركان خداوند وارث زمین خواهند شد اما ملعونان وی منقطع خواهند شد» و در جمله 29 در همان مزمور آمده:

«صدیقان وارث زمین شده ابداً در آن ساكن خواهند شد.»26

2- در «زبور داود» مزمور 72 آن حضرت را به عنوان ملك زاده كه بزرگترین و كاملترین مظهر عدل الهی است معرفی نموده:

«ای خدا شرع و احكام خود را به ملك و عدالتخود را به ملكزاده عطا فرما تا اینكه قوم تو را به عدالت و فقراء ترا به انصاف حكم نماید ..... از دریا تا به دریا واز نهر تا به اقصی نقاط زمین سلطنت خواهد نمود. صحرانشینان در حضورش خم خواهند شد و دشمنانش خاك را خواهند بوسید ..... بلكه تمامی ملوك با او كرنش خواهندنمود و تمامی امم، او را بندگی خواهند كرد .... اسم ذوالجلال او ابداً مبارك باد و تمامی زمین از جلالش پر شود.»27

مورد دعای حضرت داود كه ای خدا شرع و احكام خود را به «ملك» عنایت فرما، همان نور قدوس حضرت محمد بن عبدالله0ص) است. و «ملكزاده» كه مظهر تمام عدل الهی خوانده شده دوازدهمین جانشین و فرزند وی محمد بن الحسن العسكری است.

3- در كتاب «حیقوق» نبی، فصل 7 می خوانیم:

«..... و اگر چه تأخیر نماید، برایش منتظر باش، زیرا كه البته خواهد آمدو درنگ نخواهد نمود بلكه جمیع امتها را نزد خویش جمع می كند و تمامی را برای خویش فراهم می كند.»28

4- در كتاب «اشعیای نبی» فصل 11 در بحثی كه سراسر تشبیه است می خوانیم:

«و نهالی كه از تنه یسی بر آمده، شاخه ای از شاخه هایش قد خواهد كشید. ذلیلان را به عدالت حكم، و برای مسكینان زمین براستی تنبیه - و مایه بیداری - خواهند بود. كمربند كمرش عدالت، و وفا نطاق میانش خواهد بود، و گرگ با بره سكونت داشته و طفل كوچك راعی (شبان) ایشان خواهد بود..... و در تمامی كوه مقدس من هیچ فرد ضرر و فساد نخواهد كرد زیرا كه زمین از دانش خداوند مثل آبهایی كه دریا را فرو می گیرند پر خواهد شد.»29

یسی به معنای قوی پدر حضرت داود بود. نهالی كه از تنه یسی خواهد روئید و مورد بشارت وآیات فوق است، محتمل است یكی از این 4 شخصیت؛ یعنی: حضرت داود ، سلیمان، عیسی و حضرت محمد بن الحسن العسكری(علیه السلام) باشند زیرا:

داود و سلیمان، فرزندان پسری یسی و حضرت عیسی بن مریم، نواده دختری وی و حضرت محمد بن الحسن نیز از جانب مادرش، نرجس خاتون - كه دختر پادشاه روم و از نسل حضرت داود است - نواده دختری یسی می باشد. موقعیتی كه در آیات فوق توصیف شده از آغاز بعثت تاكنون به مرحله ظهور نرسیده است.30 لذا مورد بشارت یقیناً حجه بن الحسن(علیه السلام) می باشد.

5- در كتاب «حكی نبی» فصل 2 آیه 7 فرماید:

«تمامی امم را به هیجان می آورم و مرغوب همگی طوائف خواهدآمد و پر می كنم این خانه را از جلال، امر خدای لشكرهاست.»31

بر حسب نصوص متواترة اسلامی وكتب مقدسة انبیاء، حامل لواء انقلابی جهانی و پرچمدار نهضت بی سابقه ای كه تمامی ملل جهان را به هیجان می آورد و مرغوب و مورد انتظار جهانیان است، حضرت محمد بن الحسن، قائم و مهدی آل محمد(صل الله علیه و اله) می باشد كه خانه خدا را پر از جلال كند و آیین خدا را در سراسر جهان منتشر سازد جز آنكه اهل هر دیانت وملتی مرغوب طوائف و منجی بشریت را به عنوان پیشوای خود معرفی نموده و پیمبر خود را حامل این لواء می پندارد.

6- در كتاب «دانیال نبی» فصل 12 : 13 – 1 نیز در مورد ظهور و رجعت آمده است كه:

«از خوابندگان در خاك زمین بسیاری بیدار خواهند شد بعضی جهت حیات ابدی و بعضی از برای شرمساری و حقارت ابدی.»32

7- در كتاب «وحی كودك» (نبوئت هیلد)، حرف تاء ، اشاراتی مرموز به بعضی از علائم آخرالزمان و رجعت و شخصیت حضرت حجه (علیه السلام) دارد: «بیاید ساعتی كه فرج قوی شود ونبوت بسیار گردد و مانند سیل جهان را پر كند، زیاد شود شرافت و بسیار گردد جبروت وگشوده شوند اسیران و بندیان.»

وحی فوق بشارت از یك عصر در خشان و سعادت عمومی جهان می دهند كه عالم انسانیت، حیات نوینی یافته و نتیجه و هدف انبیاء الهی و رجال برجسته وحی یكجا و به تمام معنا آشكار گردد و فرج و نصرت الهی با نهایت قدرت وجبروت هویدا شود كه گویی تمامی پیامبران الهی به یكجا گرد آمده و آنچنان ایجاد انفجار و انقلاب روحانی و معنوی نموده اند كه آثار دعوت و تربیت آنان همچون سیل جهان را پر كرده و سراسر كره مسكون بشریت بزیر پرچم حق و عدالت گرد آیند.33

8- كتاب «سرود سلیمان» فصل 5 : 15 – 10

«دهانش شیرین است ونامش محمد است ، این محبوب من است و این یار من است .....»

لفظ محمد در بشارت فوق محتمل است راجع به محمد بن الحسن(علیه السلام) باشد كه نامش محمد است ومحامد پیامبران و برگزیده صفات و امتیازات آنان در وی جمع است.34

9- در كتاب «صفیناه نبی» فصل 3 فرماید:

«در آنوقت برگردانیم به قومها لب پاكیزه برای خواندن همه بنام خدای و عبادت كردن ایشان به یك دوش.»35در انجیل
1- انجیل «متی»فصل 24:

«چونكه برق از شرق می آید و تا به مغرب ظاهر می گردد، آمدن فرزند انسان نیز چنین خواهد بود ..... خواهند دید فرزند انسان را برابرهای آسمان كه می آید با قدرت وجلال عظیم!

وفرشته های خود را (یاران خود را) خواهدفرستادبا صوربلند آواز و آنان برگزیدنشان راجمع خواهندنمود.» 36

2- در انجیل در «لوقا» فصل 12 آمده است:

«كمرهای خود را بسته و چراغهای خود را افروخته دارید و شما مانند كسانی باشید كه انتظار آقای خود را
می شكند ..... تا هر وقت بیاید و در بكوبد بیدرنگ برای او باز كنید ..... زیرا در ساعتی كه گمان نمی برید، پسر انسان می آید.»37

3- در انجیل «مرقس» فصل 13 در مورد انتظار فرا رسیدن صاحب خانه فرماید:

«پس بر حذر و بیدار شده دعا كنید زیرا كه نمی دانید كه آن وقت كی می شود ..... زیرا نمی دانید كه صاحبخانه كی می آید در شام یا نصف شب یا بانك خروس یا صبح.38

4- در مكاشفات یوحنای لاهوتی فصل 12 : 14 اشاره به غیبت حضرت مهدی وعلت پنهان بودن وی نموده:

«و آن مولود به منظور حفاظت قطعی از دستبرد اهریمنان، برای زمان وزمانین و نصف زمان از نظر آن پنهان شد.»39

5- و نیز در فصل 2 : 28 - 26 و فصل 12 : 17 – 1 پس آنكه اشاره به ولادت وخفاء مولد وغیبت حضرت مهدی می كند، آن حضرت را قائم به شمشیر خوانده است كه با عصای آهنین بر بشریت حكومت می كند.

«و هر كس كه غالب آید وتا انجام اعمال مرا نگاه دارد، وی را بر قبایل اقتدار خواهم داد كه بر آنها به عصای آهنین حكمرانی خواهد كرد ......»40

6- در انجیل یوحنا فصل (باب) 14 ایشان را به عنوان روح القدس و حكمران این جهان و كسی كه معرفت همه چیز را به مردم خواهد داد نامبرده، چنین می گوید:

«این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم اما پشتیبان شما یعنی روح القدس همه چیز را به شما تعلیم خواهدداد و آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد. بعداز این با شما زیاد سخن نمی گویم زیرا حكمران این جهان می آید.»

در كتب زرتشت
1- در كتاب معروف «زند» پس از ذكر مبارزة همیشگی «ایزدان» و «اهریمنان» می خوانیم:

«آنگاه پیروزی بزرگ از طرف ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان، عالم كیهان به سعادت اصلی خود رسیده بنی آدم بر تخت نیك بختی خواهند نشست.»41

2- جاماسب در كتاب «جاما سبنامه» از زرتشت نقل می كند كه می گوید:

«مردی بیرون آید از زمین تازیان، از فرزندان هاشم، مردی بزرگ سر، بزرگ تن و بزرگ ساق و بر آیین جد خویش و با سپاه بسیار و روی به ایران نهد و آبادانی كند و زمین را داد كند.»42

3- درهمان كتاب پس از بشارت دادن به نبوت حضرت رسول(صل الله علیه و اله) می گوید:

«و از فرزندان دختر آن پیامبر كه خورشید جهان و شام زمان نام دارد، كسی پادشاه شود در دنیا به حكم یزدان كه جانشین آخر آن پیغمبر باشد. در میان دنیا كه مكه باشد و دولت او تا به قیامت متصل شود و ..... از خوبان و پیامبران گروه بسیار را زنده كند.....»43

4- جاماسبنامه صفحه 121:

«سوشیانس (نجات دهنده بزرگ) دین را به جهان رواج دهد، فقر و تنگدستی را ریشه كن سازد. ایزدان را از دست اهریمن نجات داده ، مردم جهان را همفكر و هم گفتار و هم كردار گرداند.»44

5- در كتاب «زند و هومن سین» صفحه 25 سخن جاماسب را از قول استادش زرتشت چنین نقل می كند:

«پیش از ظهور سوشیانس پیمان شكنی و دروغ و بی دینی در جهان رواج می یابد و مردم از خدا دوری جسته، ظلم و فساد و فرومایگی آشكار می گردد و همینها نیز اوضاع جهان را دگرگون ساخته، زمینه را برای ظهور نجات دهنده مساعد می گرداند. وقایعی كه مصادف با ظهور می شود عبارتست از علامات شگفت انگیزی كه در آسمان پدید می آید و دال بر آمدن خردشهر ایزد می باشد و فرشتگان از مشرق و غرب به فرمان او فرستاده می شوند و به همه دنیا پیام می فرستد اما اشخاص شرور او را انكار می كنند وكاذب می شمارند و نگهبانان پیروزگر آسمانها و زمینها در برابر او سر فرود می آورند.»45در كتب هندوها
1- در كتاب «شاكمونی» - كه از اعاظم كفرة هند است - نیز اشاره به وحدت دیانت در زمان آن یگانه زمامدار روحانی و منجی بشریت كرده گوید:

«پادشاهی و دولت دنیا به فرزند سید خلائق دو جهان «كشن» بزرگوار تمام شود راه كسی باشد كه بر كوههای شرق و غرب دنیا حكم براند و فرمان كند و ..... دین خدا یك دین شود و دین خدا زنده گردد ونام او «ایستاده» (قائم) باشد وخداشناس باشد.»46

2- در كتاب «وشن جوك» از كتب هندوها چنین آمده است:

«سرانجام زمین به كسی برگردد كه خدا را دوست دارد واز بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد.»47

3- دركتاب «دیده»:

«پس از خرابی دنیا، پادشاهی در آخرالزمان پیدا شود كه پیشوای خلایق باشد و نام او «منصور» باشد و تمام عالم را بگیرد و به آیین خود آورد و همه كس را از مؤمن و كافر بشناسد.»48

در برخی روایات، منصور را یكی از اسماء حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه) خوانده اند و آیة «و من قتل مظلوماً فقد جلعنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل انه كان منصوراً» را به آن حضرت منزل ساخته اند كه وی ولیّ خون مظلومان و منصور و مؤید از جانب خداست.49

4- در كتاب «ددانگ» از كتب مقدسه برهمائیان آمده است:

«.... دست حق در آید و جانشین آخر «متاطا» ظهور كند و شرق و غرب عالم را بگیرد همه جا و خلائق را هدایت كند.»50

5- در «پاتیكل» از كتب هندوان آمده است:

«چون مدت روز تمام شود، دنیای كهنه نو شود و زنده گردد و صاحب ملك تازه پیدا شود از فرزندان دو پیشوای جهان كه یكی ناموس آخرالزمان (حضرت محمد«ص») و دیگری صدیق اكبر؛ یعنی ، وصی بزرگتر وی كه نام او «پشن» (حضرت علی(علیه السلام) است . و نام آن صاحب ملك ، «راهنما» (هادی و مهدی) است. بحق پادشاه شود و خلیفة «رام» (خدا) باشد و حكم براند و او را معجزه بسیار باشد.»51

6- دركتاب «باسك» از كتب هندوها:

«دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخرالزمان كه پیشوای فرشتگان و پریان و آدمیان باشد وراستی حق با او باشد و آنچه در دریا و زمینها وكوهها پنهان باشد، همه را بدست آورد و از آسمان و زمین آنچه باشد، خبر می دهد و از او بزرگتر كسی بدنیا نیاید.»53

7- در كتاب «اوپانیشاد» صفحه 737 :

«این مظهر ویشنو مظهر دهم در انقضای كلی یا عصر آهن، سوار بر اسب سفیدی در حالی كه شمشیر برهنة‌درخشانی به صورت ستارة دنباله دار در دست دارد ظاهر می شود و شریران را تماماً هلاك می سازد و خلقت را از نو تجدید و پاكی را رجعت خواهد داد ..... این مظهر دهم در انقضای عالم ظهور خواهد كرد.»

برگرفته از کتاب نگاهی تحلیلی به زندگی حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه)


پی نوشت :

1- نور / 55 .

2- نجم الثاقب - میرزا حسین نوری ص 128.

3- مهدی انقلابی بزرگ - ناصر مكارم شیرازی ص 124.

4- توبه / 33 ، فتح / 28 ، صف / 9.

5- همان ، ص 135.

6- عصر ظهور - علی كورانی ، ترجمه عباس جلالی ، ص 357.

7- انفال / 39.

8- منتخب الاثر ، باب 34، ص 290.

9- اعراف / 128.

10- نجم الثاقب - ص 140.

11- نجم الثاقب

12- حدید / 17 .

13- نجم الثاقب ، ص 81 - بقیه الله ، ص 217 .

14- آل عمران / 83 .

15- ارشاد مفید ، ص 4 - 343 بحارالانوار ، ج 52 ، ص 217 .

16- انبیاء / 105 .

17- مجلد 4 - چاپ بیروت - بخش دوم - ص 67 .

18- قصص / 5 – 4 .

19- المیزان ، ج 16 ، ص 11 - چاپ دار الكتب الاسلامیه.

20- نجم الثاقب ، ص 31 .

21- نمل / 62 .

22- نجم الثاقب ، ص 8 – 87 .

23- هود / 86 .

24- برخی از آیات دیگر كه در شان حضرت حجه(عجل الله تعالی فرجه) نازل شده اند:

»و اسبغ علیكم نعمه ظاهره و باطنه« / (لقمان - 20)

»فلا اقسم بالخنس الجوال الكنس « / (تكویر - 15)

»یریدون ان یطفئوا نورالله بافواههم و یابی الله الا ان یتم نوره و لو كره المشركون« / (توبه - 32)

»و اشرقت الارض بنور ربها « / (زمر - 69)

»یسئلونك عن الساعه ایان مرسیها قل انما علمها عند ربی « / (اعراف - 187)

»و ذكرهم بایام الله « / (ابراهیم - 5)

»والشمس و ضحیها « / (شمس - 1)

»هدی للمتقین الذین یومنون بالغیب « / (بقره - 2 و 3)

»..... حتی مطلع الفجر « / (قدر - 5)

»و من قتل مظلوماً فقد جعلنا سلطاناً فلا یسرف فی القتل انه كان منصوراً « / (اسراء - 33)

»و فی السماء رزقكم توعدون »فو رب السماء و الارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون « / (ذاریات - 22 و 23 )

»فاذا تقر فی النقرفی « / (مدثر - 8)

»والنهار اذا جلیها « / (شمس - 3 )

»الله نور السموات و الارض مثل نوره كمشكوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه كانها كوكب دری یوقد من شجره مباركه زیتونه لا
شرقیه و لا غربیه یكاد زیتها یضی و لو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء. « / (نور - 35)

»سنریهم ایاتنا فی الافاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق « / (فصلت -53)

»واستمع یوم یناد المناد من مكان قریب « / (ق - 41)

»یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلك یوم الخروج « / (ق - 42)

»یوم تبدل الارض غیر الارض ..... « / (ابراهیم - 48)

»انك من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم « / (ص - 81)

»یغن الله كلاً من سعته « / (نساء - 130)

برای اطلاع از تاویل آیات مذكوره مراجعه شود به كتاب نجم الثاقب میرزا حسین طبرسی نوری (ره) باب دوم و سوم و نیز جهت آگاهی از سایر آیاتی كه در شان آن حضرت وارد شده به كتاب المحجه فی ما نزل فی القائم الحجه و موسوعه امام المهدی مراجعه شود.

25- بحار الانوار ، ج 51 ، ص 81 / مسند احمد حنبل ، ج 3 ، ص 37 .

26- بشارات عهدین ، محمد صادقی ، ص 234 .

27- بشارات عهدین ، محمد صادقی ، ص 248 .

28- مهدی انقلابی بزرگ ، ناصر مكارم شیرازی ، ص 55 .

29- مهدی انقلابی بزرگ ، ناصر مكارم شیرازی ، ص 55 / بشارات عهدین ، ص 252.

30- بشارات عهدین ، ص 252 .

31- بشارات عهدین ، ص 238 .

32- بشارات عهدین ، ص 269 .

33- بشارات عهدین ، ص 233 .

34- بشارات عهدین ، ص 45 .

35- بشارات عهدین ، ص 241 .

36- بشارات عهدین ، ص 274 / مهدی انقلابی بزرگ ، ص 55 .

37- بشارات عهدین ، ص 277.

38- بشارات عهدین ، ص 277 .

39- بشارات عهدین ، ص 262 .

40- بشارات عهدین ، ص 262 .

41- بشارات عهدین ، ص 243 و 237 .

42- بشارات عهدین ، ص 243 و 237 .

43- بشارات عهدین ، ص 273 .

44- جاماسب نامه ، ص 121 به نقل از.

45- ص 25 به نقل از .

46- بشارات عهدین ، ص 242 .

47- بشارات عهدین ، ص 272 .

48- بشارات عهدین ، ص 245 .

49- بشارات عهدین ، ص 245 .

50- مهدی انقلابی بزرگ ، ص 54 .

51- مهدی انقلابی بزرگ ، ص 54 .

52- مهدی انقلابی بزرگ ، ص 54 .

نوشته شده در شنبه 27 فروردین 1384 و ساعت 08:04 ق.ظ توسط : محمد مسیح مهدوی