تبلیغات
هیهات منا الذله - سومین معبد سلیمان‏
 

به نام خدا

هیهات منا الذله

¯ سومین معبد سلیمان‏

شنبه 27 فروردین 1384

بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس تفاسیر تورات موسى بن مایمون‏1، یهود معتقد است، خداوند به قوم یهود فرمان داده است كه در پى آمدن روز كیپور، روزى كه‏یهودیان در ازاى كفاره گناهان خود روزه مى‏گیرند، معبد سلیمان را در كوه سینا بنا كنند. این فرمان یكى از 613 میتزاویى‏2 است كه بنى‏اسراییل دائماًمتعهد به انجام آن است.
معبد سلیمان اولین بار توسط سلیمان نبى (ع) در سال 960 قبل از میلاد مسیح ساخته شد و در سال 587 قبل از میلاد به دست بابلى ها ویران شد.
معبد دوم سلیمان در پى غلبه سپاهیان كوروش هخامنشى بر بابلیها در سال 539 قبل از میلاد مجدداً بنا شد و سرانجام در سال 70 بعد از میلادتوسط تیتوس، امپراطور رم، با خاك یكسان شد.
برپایه تفسیر موسى بن مایمون، آفریدگار به قوم یهود دستور داده است كه مكانى را به منظور خدمت به او بنا كنند و در آنجا قربانیهاى خویش‏را پیشكش كنند و سه بار در سال مراسم جشن و زیارت در آن مكان برپا كنند.
معبد شامل اجزاء و اشیاء و جزییات فراوانى مانند شمعدان طلا، میز، قربانگاه و... است و تمامى این اشیاء از اجزاء ذاتى معبد به حساب مى‏آیند.
مشروح نقشه معبد و اشیاء و لوازم آن در رساله میدوت‏3، در تلمود4 شرح داده شده است. براساس تعالیم موسى بن مایمون، دستور ساخت‏معبد، فرمانى ابدى است كه نسل به نسل ملزم به انجام آن هستند و اشیاء و ملحقات آن جزء ثابت معبد هستند و مى‏بایست به آن بازگردانده شوند.

بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس تفاسیر تورات موسى بن مایمون‏1، یهود معتقد است، خداوند به قوم یهود فرمان داده است كه در پى آمدن روز كیپور، روزى كه‏یهودیان در ازاى كفاره گناهان خود روزه مى‏گیرند، معبد سلیمان را در كوه سینا بنا كنند. این فرمان یكى از 613 میتزاویى‏2 است كه بنى‏اسراییل دائماًمتعهد به انجام آن است.
معبد سلیمان اولین بار توسط سلیمان نبى (ع) در سال 960 قبل از میلاد مسیح ساخته شد و در سال 587 قبل از میلاد به دست بابلى ها ویران شد.
معبد دوم سلیمان در پى غلبه سپاهیان كوروش هخامنشى بر بابلیها در سال 539 قبل از میلاد مجدداً بنا شد و سرانجام در سال 70 بعد از میلادتوسط تیتوس، امپراطور رم، با خاك یكسان شد.
برپایه تفسیر موسى بن مایمون، آفریدگار به قوم یهود دستور داده است كه مكانى را به منظور خدمت به او بنا كنند و در آنجا قربانیهاى خویش‏را پیشكش كنند و سه بار در سال مراسم جشن و زیارت در آن مكان برپا كنند.
معبد شامل اجزاء و اشیاء و جزییات فراوانى مانند شمعدان طلا، میز، قربانگاه و... است و تمامى این اشیاء از اجزاء ذاتى معبد به حساب مى‏آیند.
مشروح نقشه معبد و اشیاء و لوازم آن در رساله میدوت‏3، در تلمود4 شرح داده شده است. براساس تعالیم موسى بن مایمون، دستور ساخت‏معبد، فرمانى ابدى است كه نسل به نسل ملزم به انجام آن هستند و اشیاء و ملحقات آن جزء ثابت معبد هستند و مى‏بایست به آن بازگردانده شوند.مسیحا و معبد سلیمان‏

یهود معتقد است كه مسیحا5 هنوز ظهور نكرده است و عیسى مسیح (ع)، پیامبرى دروغین بوده و مسیحا در پى احداث سومین معبد سلیمان‏ظهور مى‏كند و احداث معبد سلیمان از مقدمات ظهور اوست.

براساس تعالیم تلمود، مسیحا از خاندان سلطنتى داوود است و امت مشركین (مسیحیان، مسلمانان و...) به‏وسیله او نابود مى‏شوند و بنى‏اسراییل‏به قدرت جهانى مى‏رسد. یهودیان معتقدند، همانگونه كه سلیمان نبى(ع) توبه مشركین را به این دلیل كه براى برخوردارى از نعمات سلطنت سلیمان‏ایمان آورده بودند، نپذیرفت، پس از ظهور مسیحا، نیز توبه غیر یهودیان پذیرفته نمى‏شود.

بنا بر این اعتقاد، پس از ظهور مسیحا و تثبیت حكومت جهانى یهود، اورشلیم بطور شگفت‏انگیزى بازسازى مى‏شود و از سطح كنونى به ارتفاع‏10 فرسنگ بالا رفته و از هر سو باز خواهد بود. و تا دروازه‏هاى دمشق گسترش خواهد یافت. معبد در جلال و عظمت خود نوسازى مى‏شود و ظروف‏مقدس و خیمه اجتماع بازگردانده مى‏شود.

از جمله اشیایى كه قبلا در معبد سلیمان بوده است، صندوقچه میثاق‏6 است كه یهودیان در پى یافتن آن هستند. نظریه‏هاى مختلفى در رابطه بامكان فعلى صندوقچه وجود دارد.

برخى معتقدند این صندوقچه به همراه دیگر اشیاء معبد كه پس از تخریب معبد دوم توسط رومیان به سرقت رفت، به واتیكان منتقل شده است واكنون به همراه ظروف معبد در اختیار پاپ ژان پل دوم قرار دارد.

دیدگاه دیگر این است كه سلیمان نبى(ع) كه با كمك وحى الهى از واقعه ویرانى معبد آگاه شده بود، دستور داده است كه در زیر ساختمان معبد،تونلهاى مخفى و پیچ در پیچى ایجاد كنند و صندوقچه در محفظه یكى از این تونلها پنهان است.

دیدگاه سوم این است كه یوشع، پادشاه اسراییل كه چهل سال پیش از ویرانى معبد مى‏زیسته، دستور مخفى كردن صندوقچه را داده است.

با وجود اینكه صندوقچه میثاق از ملزومات معبد سلیمان نیست ولى یهودیان انتظار روزى را مى‏كشند كه این صندوقچه پیدا شود.

گوساله سرخ موى‏

سالهاست كه دولت اسراییل در حال آماده‏سازى مقدمات لازم جهت ساخت سومین معبد سلیمان در اورشلیم است و تمام مقدمات ساخت معبدتوسط خاخامهاى یهودى مهیا شده است. اما آنگونه كه در كتاب «سفر اعداد»7 قسمت نوزدهم آمده است، قبل از شروع عملیات ساخت معبد، بایدمراسم تطهیر انجام شود و براى انجام آن مى‏بایست گوساله ماده سرخ مویى‏8 قربانى گردد.

براساس تعلیمات یهود، این گوساله مى‏بایست سرخ موى و بدون هیچ عیب و نقصى باشد و هیچگاه یوغى بر آن بسته نشده باشد و گوساله‏اى‏نزاده باشد.

گوساله در هنگام قربانى حتماً باید 3 ساله باشد.

در روز مراسم، گوساله باید در مكانى خارج از اردوگاه محل اقامت خاخامها در محوطه معبد، قربانى شود. پس از آن مقدارى از خون او برداشته‏شده و در جلوى خیمه اجتماع پاشیده مى‏شود.

سپس گوساله به همراه پوست، گوشت، چرم، فضولات و خونش تماماً به همراه چوب سرو و زوفاى مصرى به وسط آتش انداخته شده و آتش راتا خاكستر شدن گوساله روشن نگاه مى‏دارند. محل قربانى و سوزاندن گوساله در كنار كوه زیتون قرار دارد. پس از سوزاندن گوساله، شخصى پاك‏مى‏بایست خاكسترها را جمع‏آورى كرده و به بالاى كوه زیتون ببرد.

پس از آن توده عظیم خاكستر به جاى مانده را با آب مخلوط كرده و آب تطهیر را از آن تهیه مى‏كنند.

از 2000 سال پیش كه معبد سلیمان توسط تیتوس امپراتور روم (70 بعد از میلاد) با خاك یكسان شد، تا به امروز محل معبد از دسترس كامل‏یهودیان به دور بوده و چون غیر یهودیان در آن رفت و آمد داشته‏اند، یهود معتقد است كه قبل از شروع عملیات ساخت معبد كل محوطه معبد كه بنا بربعضى روایات كل اورشلیم قدیم را شامل مى‏شود باید با آب تطهیر، تطهیر شود.

به همین دلیل در طى پنجاه سال گذشته یهودیان و صهیونیستها به منظور آماده‏سازى مقدمات بناى معبد سلیمان در پى پرورش گوساله سرخ‏موى هستند. اما هنوز مشكل دیگرى پابرجاست، و آن این است كه محل قربانى و سوزاندن گوساله كه در نزدیكى كوه زیتون قرار دارد به طور كامل‏تحت كنترل تشكیلات خودگردان فلسطین است.

به همین دلیل دولت اسراییل طى چند ماه اخیر تلاش گسترده‏اى را به منظور تخلیه این منطقه از ساكنان غیر یهودى شروع كرده است.

براساس عقاید یهود به دلیل اینكه در این منطقه غیر یهودیان ساكن بوده‏اند قبل از اجراى مراسم قربانى مى‏بایست تطهیر شود!

خاخامهاى متعصب عقیده دارند كه حتى وجود یك یا دو تار موى سیاه یا سفید بر بدن گوساله مانع ازانتخاب آن براى اجراى مراسم مى‏شود. ازطرفى عده‏اى دیگر از آنان معتقدند كه این گوساله حتما باید در اسراییل به دنیا آمده باشد.

در طى چند دهه اخیر یهودیان در نقاط مختلف جهان، با استفاده از دانش ژنتیك اقدام به اصلاح نژادى گاو براى تولید گوساله سرخ موى كرده‏اند وگزارشهاى متعددى در این رابطه از سوئد، سوئیس، تگزاس، مى‏سى‏سى‏پى و اسراییل منتشر شده است.

اما در طى سالها تلاش هیچكدام موفق به تولید گوساله‏اى كه تمام موهاى آن سرخ باشد نشده‏اند تا اینكه در سال 1997، در مى‏سى‏سى‏پى آمریكا،موفق به تولید این گوساله شدند.

دو سال و اندى پیش، به مؤسسه معبد9 واقع در اورشلیم كه مسئولیت اجراى پروژه ساخت معبد سلیمان را برعهده دارد، اطلاع داده شد كه‏بالاخره گوساله مورد نظر در اسراییل به دنیا آمده است.

روز جمعه، پنجم آوریل 102002 خاخام مناخیم مك‏اور11 و خاخام چیم‏ریچمن‏12 از طرف مؤسسه معبد، به مزرعه محل پرورش گوساله ‏سفر كرده و پس از انجام معاینات، مشخصات گوساله را تأیید كردند.

اكنون این گوساله با تدابیر ویژه‏اى نگهدارى مى‏شود و چند ماه دیگر به سن 3 سالگى مى‏رسد. بر پایه عقیده یهود، به دنیا آمدن این گوساله سرخ‏موى و در پى آن ساخت دوباره معبد سلیمان، حاكى از نزدیكى عصر مسیحا است. براساس این عقیده، مسیحا در پى ساخته شدن معبد ظهور مى‏كندو پایه‏هاى حكومت خود را در اورشلیم قرار مى‏دهد، یهودیان از اقصى نقاط جهان به اسراییل آمده و حكومت جهانى یهود را پدید مى‏آورند.

ریچارد لندز13، استاد تاریخ دانشگاه بوستن و مدیر مركز مطالعات هزاره‏شناسى‏14،در امریكا، مى‏گوید:

«به دنیاآمدن این گوساله، درست همان چیزى است كه مردم انتظار آن را مى‏كشیدند. ما مى‏توانیم جنگ آخرالزمان را به راه بیاندازیم. اگر خاخامهاى‏متعصب ارتدوكس یهودى، مشخصات این گوساله را تأیید كنند، تمام یهودیان اسراییل آن را به فال نیك گرفته و نشانه‏اى از آغاز عصر جدیدمى‏شمارند.

به هر حال اگر این گوساله قربانى شود، مسلمین آماده جهاد مى‏شوند پس بهتر است به جنگ بیاندیشیم.

به طور حتم پیدا شدن این گوساله، ماشه انفجار مسجدالاقصى است. این همان چیزى است كه نیروهاى اطلاعاتى اسراییل به آن حساسند.هرچند كه موضوع درگیرى با اعراب ذهن آنان را مشغول ساخته است.

گروههاى رادیكال صهیونیست مى‏توانند این مأموریت را به انجام رسانند و این امكان وجود دارد كه برخى تندروهاى یهودى در ارتش اسراییل‏به كمك آنان بشتابند.»

بیش از نیم قرن است كه پروژه اكتشاف بقایاى معبد سلیمان در طبقه زیرین مسجدالاقصى در حال انجام است و تونلهاى متعدد كنده شده در زیرمسجد، پى را به طور كامل سست كرده، تا در اولین زلزله خفیفى كه در اورشلیم رخ مى‏دهد مسجدالاقصى فرو ریزد. در صورت نابودى مسجدالاقصى تمامى تاریخ اسلام در این منطقه به فراموشى سپرده مى‏شود. سیاست كلى دولت اسراییل نیز بر همین منوال است. در سال 1968، فردى‏یهودى، مسجدالاقصى را به آتش كشید، اما این ماجرا رابه بهانه دیوانگى وى، مختومه اعلام كردند.

همچنین در 28 ژوئیه سال 1981، به ایستگاه آتش‏نشانى دیوار غربى در قدس دستور داده شد تا 2 واحد ماشین آتش‏نشانى را به دیوار غربى‏قدس اعزام كنند. یهودا مایر گتز15، خاخام دیوار غربى، كه دستور اعزام این دو واحد ماشین آتش‏نشانى را داده بود وقتى متوجه شد كه آتش‏نشانهاعرب هستند، براى جلوگیرى از افشاى زود هنگام طرح حفارى در زیر پى مسجد سخره به منظور یافتن اشیاء و بقایاى معبد، فوراً دستور بازگشت دوواحد ماشین آتش‏نشانى را صادر مى‏كند.

آنان تصمیم داشتند به منظور تضعیف پى و فرو ریختن مسجد، صدها متر مكعب آب را به درون تونل عظیم ساخته شده، پمپ كنند.

گتز از طرف وزارت امور مذهبى اسراییل‏16 به طور محرمانه مأموریت یافته بود كه در زیر مسجد به حفر تونل بپردازد.

گتز، براى چند هفته توانست، از افشاى این توطئه جلوگیرى كند، اما قسمتى از تونل ناگهان فرو ریخت و هنگامى كه خاخامهاى گل‏آلود در حال‏خروج از تونل بودند، مسلمانان از نقشه آنان باخبر شدند و دهها نفر از مسلمانان در جلوى دهانه تونل تجمع كردند.

این خبر به طور گسترده‏اى در رسانه ‏ها منتشر شد و مناخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل، یوسف برگ رئیس پلیس، دستور بسته شدن‏ورودى تونل را صادر كردند.

در حال حاضر نیز گروههاى تندروى یهودى، كه خود را پاسداران معبد سلیمان مى‏نامند و عقیده دارند مسجدالاقصى بر ویرانه‏هاى معبدسلیمان ساخته شده، بارها براى ویرانى این مسجد اقدام كرده‏اند.

از سوى دیگر جریان مسیحیان صهیونیست كه در آمریكا شكل گرفته است، عقیده دارند ویرانى مسجدالاقصى و ساخت معبد سوم سلیمان به‏جاى این مسجد، شرط ظهور حضرت مسیح(ع) است و بدون ساخت معبد سوم سلیمان، مسیح هرگز ظهور نخواهد كرد.

این جریان به ویژه گروههاى تندرو صهیونیستى وابسته به آن اعتقاد دارند كه خرابه‏هاى معبد نخست و دوم معبد سلیمان در زیر مسجدالاقصى‏است و براى ساخت دوباره این معبد راهى جز ویرانى مسجدالاقصى وجود ندارد.

با توجه به همین اعتقاد، پیروان این جریان، مبالغ هنگفتى را در اختیار سازمانهاى افراطى صهیونیستى مانند «عطیرات كوهانیم» كه تخریب‏مسجدالاقصى و یهودى كردن قدس از اهداف اعلام شده آنان است، قرار مى‏دهند.

ماه گذشته نیز، رئیس‏جمهور اسراییل، موشه سودا كاتزاو17، از نخست‏وزیر واتیكان، كاردینال آنجلو سودانو18، خواست با توجه به اینكه ‏عملیات ساخت معبد به زودى آغاز مى‏شود، فهرست گنجینه‏هاى معبد را كه در اختیار واتیكان است، را طى دیدار قریب‏الوقوع رئیس‏جمهور اسراییل‏از واتیكان، ارائه كنند.

رئیس‏جمهور اسراییل از واتیكان خواسته است كه در این مورد حساس با اسراییل همكارى كنند.

اهمیت اصلى این درخواست به شمعدان طلاى خالص معبد مربوط مى‏شود كه در حال حاضر به همراه دیگر اشیاء معبد، توسط دومنها در سال‏70 بعد از میلاد غارت شد و اكنون این اشیاء در اختیار واتیكان قرار دارد.

پس از ویرانى معبد دوم سلیمان و سقوط پادشاهى اسراییل، پادشاه روم، تیتوس به میمنت این پیروزى، طاق نصرتى در روم ساخت كه تصویرشمعدان طلا و دیگر اشیاء معبد سلیمان بر روى آن حك شده است.

براساس گزارش منابع اطلاعاتى موساد، این اشیاء هم‏اكنون در اختیار پاپ است.

در طى سالیان گذشته یهودیان همواره از واتیكان خواسته بودند كه این اشیاء را به آنان بازگردانند، اما پاپ تا كنون با آن موافقت نكرده است.

ولى اكنون اولین بارى است كه دولت اسراییل درخواستى دیپلماتیك مبنى بر بازگرداندن اشیاء معبد را به واتیكان تسلیم كرده است.

همچنین منابع اسراییلى اعلام كرده‏اند كه مخالفت پاپ در بازگرداندن این اشیاء تأثیرى بر ساخت معبد ندارد و معبد به زودى در پى تخریب‏مسجدالاقصى ساخته خواهد شد و حكومت جهانى یهود به‏زودى محقق خواهد شد.

پى‏نوشتها :

1 .موسى بن مایمون Moses Ben Maimon مشهور به مایمونیدس Maimonides ( 1135-1204 م.) فیلسوف و تئولوژیست یهودى كه دراسپانیا مى‏زیسته است كتاب«راهنماى سرگشتگى» از آثار اوست، كه به توضیح و تفسیر اصول دین یهود بر مبناى آراء و عقاید ارسطو مى‏پردازد. از جمله كارهاى قابل توجه وى، بست و توسعه مفهوم 613متزوات یهود، به عنوان تكالیف یهود در عصر حاضر، است. منبع: Official Judaism Glossary

2 . Mitzvot

3 . Middot

4 . Talmud

5 . Messiah

6 . Ark of covenant

7 .«سفر اعداد» بخشى از عهد عتیق است كه به ماجراى قوم یهود در دوره سرگردانى در بیابان، مى‏پردازد. قوم یهود پس از آنكه از ساكنان سرزمین موعود مى‏هراسند و از جنگ سرباز مى‏زنند، سرگردان و آواره مى‏شوند. این كتاب آمار دقیقى از جمعیت اسباط بنى‏اسراییل ارائه مى‏كند. همچنین در این كتاب احكام و دستورات فقهى متعددى آمده است.

8. Red Heifer

9 . Temple Institute

10. Friday, April 5 th, 2002

11. Rabbi Menachem Makover

12. Rabbi Chaim Richman

13. Richard Landes

www.mille.org

14. Center for Millennial Studies

15. Yehuda Meir Getz

16. Religious Affairs Ministry

17. Moshe Katzav

18. Cardinal Angelo Sudano

ماهنامه موعود شماره 46
http://mouood.org

نوشته شده در شنبه 27 فروردین 1384 و ساعت 08:04 ق.ظ توسط : محمد مسیح مهدوی